malinké knihkupectví

Rozhovor s andělem

ROZHOVOR-S-ANDELEM
Existuje mnoho představ a nedorozumění ohledně toho, kdo nebo co jsou andělé a jaká je jejich úloha na Zemi.
Kniha ROZHOVOR S ANDĚLEM uvádí naše představy i náboženskou interpretaci na pravou míru a otevírá nové obzory a možnosti vnímání.
Fascinující rozhovor se dvěma z nejznámějších andělských bytostí, Gabrielem a Michaelem, odhaluje skutečnou úlohu andělů a přináší odpověď na mnoho otázek: Jaké je to být andělem?
Pomáhají andělé všem bez rozdílu? Pracují andělé pro církev? Mohou se inkarnovat jako lidské bytosti? Existuje Bůh?

rozhovor s andelem

         333,-kč

Přidat do košíku Zobrazit košík

Jsi čaroděj/ka ?

Jsi Čaroděj/ka je převratná kniha o magii, mimořádných schopnostech a intuici, naší skryté vnitřní moudrosti. Překonává mnohá tabu a stereotypní představy s magií a postavami Čaroděje či Čarodějky spojené.
Víš někdy předem, co se stane? Máš tendenci odpovídat dříve, než dostaneš otázku? Chodí si k tobě přátelé pro radu nebo odpovědi? Umíš si vytvořit parkovací místo? Chceš zjistit, jestli máš mimořádné schopnosti nebo je chceš získat? Chceš být nebo už jsi Čaroděj/ka?
Kniha prozkoumává výjimečné schopnosti jako jsou telekineze, empatie nebo astrální cestování na základě osobních zkušeností, které autorka s jejich využitím sama má. Jednoduše a srozumitelně ti ukáže, jak si můžeš vyzkoušet, zda tyto schopnosti také máš a pokud je nemáš, jak je můžeš rozvinout. Do hloubky vysvětlí, kdo je to Čarodějka, co cesta Čarodějky obnáší a jakými jinými cestami se může osoba, která tyto výjimečné schopnosti má nebo se o ně zajímá, vydat. Vysvětluje, jak je to s naší intuicí, naším vnitřním hlasem, jak ji využít v běžném životě a vyhnout se tak s její pomocí pasti duchovního ega nebo samozvaným duchovním rádcům.
„Magie je moudrost, věda a umění vědomě používat neviditelné síly, totiž duchovní síly, a s nimi vytvářet viditelné výsledky. Síla vůle, láska, představivost, mentální proměna v mentální alchymii je magií. Všichni tyto síly máme, jen je potřebujeme rozvinout. Mágem, Čarodějem či Čarodějkou je člověk, který ví, jak schopnosti rozvinout, jak mu (nebo jí) mají sloužit vědomým a účinným způsobem. “ 

jsi čarodějka

    333,-Kč

Přidat do košíku Zobrazit košík 

iNELIA BENZ
 
je americká spisovatelka s indiánskými kořeny, duchovní učitelka a žena s mimořádnými schopnostmi. Představuje to nejzajímavější, co na poli osobního rozvoje, esoteriky nebo mystiky momentálně existuje.
Desetitisíce lidí po celém světě čtou její knihy a sledují ji na webu a sociálních sítích. Je autorkou mnoha úspěšných knih, textů, audio a video přednášek a lektorkou kurzů osobního rozvoje. Je zakladatelkou centra rozvoje šamanismu Shamanshack a platformy na podporu osobního rozvoje Walk with Me Now.
Vystudovala obor komunikace na univerzitě v Dublinu. Je maminka čtyř dětí a žije se svým snoubencem, dvěma kočkami a psy v rezervaci indiánského kmene Makahů v Neah Bay ve státě Washington ve Spojených státech amerických.
„Mým cílem, mým nejdůležitějším záměrem je, abyste se stali sami sebou, svobodnými a nezávislými bytostmi. Abyste uspěli v životě, ať už chcete dělat, mít nebo být čímkoliv.“ – Inelia Benz

kořeny ženské spirituality?

Role ženy i muže se mění, stejně tak jako naše partnerské vztahy. Jejich novou podobu, své poslání i své kořeny nyní všichni znovu objevujeme.
Způsob, jakým je žena vnímána dnes – jako matka, hospodyně, pečovatelka, pracující žena, je výsledkem tisíciletého vývoje. Avšak existovaly doby, kdy byla žena vnímána mnohem rozmanitějším způsobem – jako kněžka, bohyně, dárkyně života či posvátná milenka. 
Kam se poděla ženská pospolitost?
Proč spolu ženy soupeří, místo aby se podporovaly?
Jsou boje, války a soupeření skutečně nedílnou součástí naší reality a bylo tomu tak „vždy“?
Odkud pramení historicky podřízená role ženy a jak to všechno začalo?
Tato kniha přináší odpovědi na tyto a mnohé další otázky spojené s postavením ženy ve společnosti, rodině či historii.
Kniha historickým, mytologickým a terapeutickým pohledem zachycuje období před nástupem patriarchátu a odkrývá málo známé skutečnosti o době, kdy byla uctívána ženská polarita v podobě Bohyně. Autorka Terezie Dubinová v sobě vzácně snoubí kvality akademické, terapeutické a duchovní Informace čerpá z hlubokého studia akademických pramenů (ze znalosti původních textů Bible a starověkých mýtů), ze zdrojů terapeutických i ze své osobní zkušenosti.

kořeny ženské spirituality

           450,-Kč

Přidat do košíku Zobrazit košík

TEREZIE DUBINOVÁ, PhD. 

dav
vystudovala hebraistiku a kulturologii na FF UK v Praze. Celým jejím životem se prolíná  blízký vztah k židovské kultuře a odráží se v její přednáškové, studijní a autorské práci. Jak sama říká, mateřství zahájilo její radikální osobní vývoj, kdy se začala více zabývat ženskými tématy, jak z akademického, tak ze spirituálního pohledu. Dnes provádí ženskými semináři a přednáší po celé České republice.
Je autorkou knih Ženy v Bibli, ženy dnes a Kořeny ženské spirituality.  Také se věnuje astroterapeutické práci. Aktivně se zabývá společenskými a občanskými tématy. V roce 2016 jí vyšla kniha rozhovorů se signatářem Charty 77 a římskokatolickým farářem Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem

Plodná vize

Kniha, která pomáhá překonat společenská očekávání a tabu spojená s plodností

plodna_2D-1
 
Prostřednictvím příběhů z autorčiny praxe můžete nahlédnout do života žen i mužů, které spojuje téma plodnosti, a to nejen ve vztahu k plození dětí. 
Jsou to příběhy, o kterých se nahlas nemluví. Skryté a pod pokličkou přitom zásadním způsobem ovlivňují náš život.
Budete mít odvahu se podívat pod pokličku s námi? a zamyslet se nad otázkami jako jsou:
Každý muž i žena by měl mít děti, jinak nezapadá do normálu. Opravdu?
Nejde “nám” otěhotnět. Je s “námi” vše v pořádku?
Je mi fajn bez dětí. Mohu to říct nahlas?
Baví mě úplně jiné věci, tvořím, cestuji, věnuji se svým blízkým, ale nemám vlastní děti. Jsem proto (ne)plodný/á?
Půjdeme na umělé oplodnění. Víte, co to doopravdy znamená, a jaké jsou možnosti?
Kniha samotná obsahuje mnoho otázek k zamyšlení, kromě příběhů žen a mužů také příběh paní Ludmily Mojžíšové, legendární fyzioterapeutky a tvůrkyně ojedinělé metody pomáhající ženám otěhotnět.
Svými vhledy, názory a recenzemi obohatily knihu mnohé osobnosti jako jsou lékaři Jan Hnízdil a Jan Vojáček, rodinná terapeutka Eva Labusová nebo systemický poradce a facilitátor konstelací Jan Bílý.

plodná vize 

    333,- kč

Přidat do košíku Zobrazit košík

RADKA TOMÁŠKOVÁ
Radka Tomášková je fyzioterapeutka, která jde do hloubky všech témat ženství.  
Sexualitu, početí dítěte, těhotenství a jeho zrození vnímá jako jeden celek.
V tomto duchu pracuje se ženami, které doprovází na cestě k mateřství. Porod považuje za vrchol tělesného umění ženy.
„Je to veliká věc. Žena přivádí na svět hned dvě nové bytosti. Miminko a hlavně sebe.“
„Přes 10 let pomáhám ženám a párům k vytouženému dítěti. S úctou pozoruji početí jako křehkou souhru mnoha sil. Své zkušenosti, postřehy i příběhy z praxe jsem vtělila do knihy Plodná vize, která vám pomůže získat nový pohled na (ne) plodnost a (ne) mateřství. Je určena všem, kterých se téma plodnosti a mateřství týká, týkalo nebo bude týkat.“
„Způsob, jakým děti plodíme, rodíme a vychováváme vypovídá o naší skutečné prosperitě.
Příchod budoucí generace se týká každého z nás…“